System opieki zdrowotnej

Wyjeżdżasz za granicę? Masz prawo do pomocy medycznej na NFZ. Zakres pomocy zależy od tego, czy leczenie ma charakter nieplanowany, czy też planowany. W zależności od okoliczności i celu wyjazdu potwierdzasz prawo do leczenia odpowiednim dokumentem: EKUZ, dokument S1, zgoda Prezesa NFZ