Program Profilaktyki Osteoporozy

Nie daj się osteoporozie. Zadbaj o mocne i zdrowe kości już dziś

Osteoporoza nazywana jest czasem „cichym złodziejem kości”. Polega na stopniowym zanikaniu tkanki kostnej, aż struktura kości staje się podobna do gąbki. Taka kość jest słaba i jeśli dojdzie do niewielkiego nawet urazu, ulega złamaniu. Bardzo wiele osób dopiero wtedy dowiaduje się, że choruje na osteoporozę. Warto wiedzieć, że zanik tkanki kostnej nie boli i postępuje bezobjawowo, stopniowo osłabiając kości.

Badaniem, które daje diagnozę, jest densytometria badająca gęstość kości za pomocą aparatu rentgenowskiego. To bezpieczne badanie, które nie wymaga żadnego przygotowania.

Ryzyko osteoporozy wzrasta z wiekiem i częściej dolegliwość ta dotyka kobiet niż mężczyzn. Istotne w jej rozwoju są również czynniki genetyczne. Ryzyko rozwoju choroby wzrasta zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Nie oznacza to jednak, że osoby młode nie chorują na osteoporozę, zwłaszcza jeśli nie dostarczają organizmowi dostatecznych ilości wapnia w posiłkach i mają problemy hormonalne.

Najskuteczniejsza profilaktyka osteoporozy zaczyna się już w życiu płodowym i trwa aż do osiągnięcia wieku dorosłego. Chodzi o to, by w okresie, kiedy budowana jest kość, dostarczyć organizmowi wystarczającą ilość budulca, m.in. białka, wapnia i witaminy D3.

Każdy rodzi się z potencjalną, indywidualną maksymalną (szczytową) gęstością kości, którą osiąga do okresu wczesnej dorosłości. Nieprawidłowa dieta i brak witaminy D3 powodują, że ta zaprogramowana gęstość kości będzie mniejsza. Warto wiedzieć, że tkanka kostna ulega przez całe życie ciągłym procesom demineralizacji i mineralizacji (upraszczając: dekonstrukcji i konstrukcji). O ile jednak w okresie wzrostu mineralizacja przeważa nad procesem odwrotnym, a w młodości procesy te wzajemnie się równoważą, to w trzeciej, czwartej dekadzie życia demineralizacja zaczyna stopniowo przeważać. Im lepszy zatem „stan wyjściowy” kości, tym są one mocniejsze na starość.

Oprócz diety mineralizację kości wspomaga też aktywność fizyczna.

Kiedy osteoporoza jest zaawansowana, dochodzi do złamań. W bardzo zaawansowanej postaci nawet kichnięcie może spowodować złamanie kręgu. Szczególnie niebezpieczne są złamania kości szyjki udowej. Mało kto wie, że ten uraz bywa śmiertelny – pacjent zwykle jest już w starszym wieku, a zatem często cierpi z powodu chorób przewlekłych i w wyniku złamania zostaje unieruchomiony na długi czas. To zaostrza problemy z oddychaniem i wydolnością krążeniową oraz osłabia odporność. W ciągu roku po złamaniu szyjki kości udowej umiera 20 proc. kobiet i 37 proc. mężczyzn, którzy doświadczają takiego urazu.

Dla osób szczególnie zagrożonych osteoporozą, a zatem dla kobiet w wieku 50–70 lat, opracowany został Program Koordynacji Profilaktyki Złamań Osteoporotycznych.

Czy ten program jest dla Ciebie?

Program jest dla Ciebie, jeśli:

 • jesteś kobietą
 • masz 50–70 lat
 • nie leczysz się na osteoporozę ani nie została ona u Ciebie zdiagnozowana.

Kto i gdzie realizuje program?

Z powodu pandemii realizacja programu może być ograniczona lub opóźniona.  Kontaktuj się z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację programu w danym województwie.

Województwo Ośrodek odpowiedzialny za program Do kiedy realizowany jest program

dolnośląskie

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności Im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.

31.12.2022

kujawsko-pomorskie

brak programu

 

lubelskie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

31.12.2020, umowy z POZ w trakcie zawierania

lubuskie

brak programu

 

łódzkie

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacjii im. prof. dr hab. med Eleonory Reicher

28.02.2022

małopolskie

Sanus Szpital Specjalistyczny sp. z o.o.

 

mazowieckie

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacjii im. prof. dr hab. med Eleonory Reicher

28.02.2022

opolskie

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności Im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.

31.12.2022

podkarpackie

Sanus Szpital Specjalistyczny sp. z o.o.

 

podlaskie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

31.12.2020, umowy z POZ w trakcie zawierania

pomorskie

brak programu

 

śląskie

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności Im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.

31.12.2022

świętokrzyskie

Sanus Szpital Specjalistyczny sp. z o.o.

 

warmińsko-mazurskie

brak programu

 

wielkopolskie

brak programu

 

zachodniopomorskie

brak programu

 

Jak się zgłosić?

Szczegóły zostaną podane na stronie zdrowie.gov.pl po rozpoczęciu realizacji programu.

Co Cię czeka w ramach programu?

Konsultacje:

 • konsultacja na poziomie POZ (lekarz POZ przy wsparciu personelu POZ)
 • konsultacja na poziomie AOS.

Badania:

 • badanie densytometryczne (ocena gęstości kości) – kości kręgosłupa lędźwiowego i jednej z szyjek kości udowej
 • badanie densytometryczne – kości kręgosłupa lędźwiowego
 • badanie densytometryczne – jednej z szyjek kości udowej
 • badanie obrazowe – RTG boczne kręgosłupa
 • badanie obrazowe – RTG kości przedramienia
 • badanie obrazowe – RTG kości ramienia
 • badanie obrazowe – RTG bliższego końca kości udowej.

Kiedy się zapisać?

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji programu to III kwartał 2019 r. Szczegóły zostaną podane na stronie zdrowie.gov.pl po rozpoczęciu realizacji programu.

Co przygotować?

Na wizytę przynieś ze sobą dowód osobisty.

Co zyskasz?

 • Konsultacje medyczne i badania diagnostyczne (o konieczności ich wykonania zadecyduje lekarz). Czas i termin wykonania konsultacji oraz badań również zależy od decyzji lekarza i potrzeb pacjentki.
 • Zostaniesz też wyposażona w wiedzę, co można robić, by uniknąć rozwoju osteoporozy i jak chronić się przed złamaniami.

Szczegółowe informacje o programie

Głównym celem programu profilaktycznego jest wdrożenie w ośrodkach uczestniczących w programie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku 50-70 lat zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do właściwych ośrodków zajmujących się diagnostyką, prewencją i leczeniem osteoporozy.

Przeczytaj o programie (PDF 958 kB)

Podstawa prawna

Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431).